WHAT'S NEW?
Loading...

Gurindam Dua Belas Sultan Ali Haji

Raja Ali Haji - Gurindam dua belas
Jaman sekarang disaat modernitas menjadi keseharian, tak terdengar rasanya sastra klasik yg menjewer hati nurani tentang makna hidup sebagai seorang muslim
berawal dari bacaan di kompasia, kali ini akan aku sampai kan sebuah sastra religius warisan dari Sultan Ali Haji.

Beliau adalah salah satu tokoh penguasa dan budayawan Melayu yang hidup tahun 1700-an. Beliaulah yang mampu menyatukan beberapa pulau pulau di semenanjung Malaka, yang saat ini adalah Provinsi Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia


Gurindam Fasal Yang Pertama

Barang siapa tiada memegang agama

Sekali kali tidak boleh dibilangkan nama

Barang siapa mengenal yang empat

Maka ia itulah orang yang ma’rifat

Barang siapa mengenal diri

Maka telah mengenal tuhan yang bahri

Barangsiapa yang mengenal dunia

Maka taulah dia barang yang terperdaya

Barangsiapa yang mengenal akhirat

Maka tahulah dia barang yang mudharat


Gurindam Fasal yang Kedua
Barangsiapa mengenal yang tersebut

Tahulah dia makna takutBarangsiapa meninggalkan sembahyang

Bagai rumah tiada bertiang

Barangsiapa meninggalkan puasa

Tidaklah mendapat dua termasya

Barangsiapa meninggalkan zakat

Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barangsiapa meninggalkan haji

Tiadalah ia menyempurnakan janjiGurindam Fasal ke tiga
Apabila terpelihara mata

Sedikitlah cita cita

Apabila terpelihara kuping

Kabar yang jatuh tiadalah dumping

Apabila terpelihara lidah

Niscahya dapat daripadanya faedah

Bersungguh sungguhlah engkau memeliharakan tangan

Dari pada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh

Keluarlah fiil yang tiada senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat

Disitulah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah pelihara kaki

Daripada berjalan membawa rugi


  Gurindam Fasal yang Keempat
Hati itu kerajaan dalam tubuh

Jikalau zalim segala anggotapun rubuh

Apabila dengki sudah bertanah

Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir

Karena disitu banyak orang yang tergelincir

Pekerjaan marah jangan di bela

Nanti hilang akal di kepala

Jika sedikitpun berbuat bohong

Maka dapat diumpamakan mulutnya itu pekung

Tanda orang yang amat celaka

Aib dirinya tiada ia sangka

Bakhil jangan diberi singgah

Itulah perompak yang amat gagah

Barangsiapa yang sudah besar

Janganlah kelakuannya membuat kasar

Barangsiapa perkataan kotor

Maka mulutnya bagaikan ketor

Dimana tau salah diri

Jika tidak orang lain yang berperih

Pekerjaan takabur jangan direpih

Sebelum mati didapat juga sepih


  Gurindam Fasal Ke Lima

Jika hendak mengenal orang yang berbangsa

Lihatlah budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia

Sangat memeliharakan yang sia sia

Jika hendak melihat orang mulia

Lihat pada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak melihat orang yang baik perangai

Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai


  Gurindam Fasal Ke Enam

Carilah olehmu akan sahabat

Yang boleh dijadikan obat

Carilah olehmu akan guru

Yang boleh tahukan tiap seteru

Carilah olehmu akan istri

Yang boleh menyerahkan diri

Carilah olehmu akan kawan

Pilih segala orang yang setiawan

Carilah olehmu akan abdi

Yang ada baik sedikit budi


 Gurindam Fasal Yang Ketujuh
Apabila banyak berkata kata

Disitulah jalan masuk dusta

Apabila banyak berlebih lebih suka

Itulah tanda hampirkan duka

Apabila kita kurang siasat

Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Apabila anak tidak dilatih

Jika besar bapanya letih

Apabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

Apabila orang banyak tidur

Sia sia sahajalah umur

Apabila mendengar akan kabar

Menerimanya hendaklah sabar

Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Apabilah perkataan lemah lembut

Lekaslah segala orang mengikut

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah segala orang mengikut

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah orang sekalian gusar

Apabila pekerjaan yang amat benar

Tidak boleh orang berbuat honar


Gurindam Fasal yang Kedelapan

Barangsiapa khianat akan dirinya

Apalagi kepada lainnya

Kepada dirinya ia aniaya

Orang itu jangan engkau percaya

Lidah yang suka membenarkan dirinya

Dariapada yang lain dapat kesalahannya

Daripada memuji diri hendaklah sabar

Biar daripada orang dating kabar

Orang yang suka menampakan jasa

Setengah daripada syirik mengaku kuasa

Kejahatan diri sembunyikan

Kebajikan diri diamkan

Keaiban orang jangan dibuka

Keaiban diri hendaklah sangka


 Gurindam Fasal yang Kesembilan
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjaikan

Bukannya manusia yaitulah syaitan

Kejahatan seorang perempuan tua

Itulah Iblis punya penggawa

Kepada segala hamba hamba raja

Disitulah syaitan tempatnya manja

Kebanyakan orang yang muda mudi

Disitulah syaitan tempat bergoda

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan

Disitulah syaitan punya jamuan

Adapun orang tua yang hemat

Syaitan tak suka membuat sahabat

Jika orang muda kuat berguru

Dengan syaituan jadi seteru


 Gurindam Fasal yang Kesepuluh
Dengan bapa jangan durhaka

Supaya ALLAH tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat

Supaya badan dapat selamat

Dengan anak janganlah lalai

Supaya boleh naik ke tengah balai

Dengan isteri janganlah alpa

Supaya malu jangan menerpa

Dengan kawan hendaklah adil

Supaya tangannya jadi kapil


 Gurindam Fasal yang Kesebelas
Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Hendaklah jadi kepala

Buang Perangai yang cela

Hendaklah memegang amanat

Buanglah khianat

Hendak marah

Dahulukan hujah

Hendak dimalui

Jangan melalui

Hendak ramai

Murahlah perangai


 Gurindam Fasal yang Keduabelas
Raja mufakat dengan menteri

Seperti kebun berpagarkan duri

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil atas rakyat

Tanda raja beroleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu

Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang yang pandai

Tanda mengenal kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati

Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata

Kepada hati yang tiada buta

0 comments:

Post a Comment